Dieptepsychologie

Belangrijke grondleggers voor de dieptepsychologie waren Sigmund Freud en Carl Jung. Jung noemde zijn versie van de dieptepsychologie Analytische Psychologie. Hierbij gaat het over worden wie je in wezen bent. Deze weg naar je diepste zelf, noemt Jung de weg van individuatie. Om jezelf werkelijk te leren kennen, is het noodzakelijk om ook zicht te krijgen op datgene wat in ons onbewuste leeft. Slechts een klein deel van datgene wat er zich in onze psyche afspeelt is bewust; het belangrijkste deel speelt zich af in het onbewuste. Hier is dan ook het goud te vinden dat ons kan helpen om meer zicht te krijgen op onszelf.

 

De beroepsvereniging voor Jungiaans therapeuten (JVATN) beschrijft de werking van analytische therapie als volgt:

 

“Het gaat om een therapievorm waarin de analyse van onbewuste processen centraal staat. Een belangrijk uitgangspunt van de analytische psychologie is zelfontdekking. In dit proces is de individuele ontwikkeling belangrijk, zodat ieder mens de persoon kan worden die hij in wezen is en datgene kan doen wat bij hem past. Het therapeutisch werk is gebaseerd op het principe dat het onbewuste zich uit door middel van symbolische beelden/inhouden die in het bewuste leven moeten worden geïntegreerd.”